Albisteak

T.U.-ren bahiketa

1971ko Azaroan, T.U. Aldizkaria bahitu egin zuten. Bahiketa honen zergaitia testu hau izan zen. “Munduan zear, askatasuna irixtearren zenbat eta zenbat anai-arreba ezpetxeetako illunpean litugun esateak, ez du iñor arritzen. Badakigu ondo, euskaldunok iñork bañu obeto bear bada, an eta emen, giltzapeerako gose-egarri, oñaze eta gaxotasunak begiratu gogor eta odolzaleak mintzatze lotsagarriak entzunaz, ixiltasun zoragarrian […]

200 bazkide izatera heldu gara!

2009 urtea agurtu dugu eta Elkarteak dagoeneko 200 kide ditu. Gure 2010eko helburua 250era heltzea da.Ea lortzen dugun!