Kideak

Bazkide motak

  • Bazkide Pertsona fisikoak: Elkartearen bokazioa eta misioa partekatzen duen pertsona oro.
  • Bazkide Pertsona juridikoak: Elkartearen bokazioa eta misioa partekatzen duten enpresak eta erakundeak.
  • Erakunde Laguntzaileak: Elkartearekin baliabide ekonomikoen bidez lankidetzan aritu nahi duten enpresak eta erakundeak.
  • Ohorezko Bazkideak: Zuzendaritza Batzordeak izendatutako pertsona fisikoak eta juridikoak, Elkartearen helburuei dagokienez dituzten meritu esanguratsuengatik.

 

Bazkideen eginkizunak

  • Parte hartze aktiboa izatea Elkartearen misioa lortzeko.
  • Gastuak ordaintzen laguntzea, kuotak, derramak eta Batzar Nagusiak ezartzen dituen beste ekarpen batzuk ordainduz.
  • Elkartearen Estatutu Sozialak eta bere organo errektoreek balioz erabakitzen dituen gainerako erabakiak onartu eta betetzea.

 

Erakunde Laguntzaileek urtero erabakiko dute Elkarteari egiten dioten ekarpen ekonomikoa.